سه شنبه, 18 مرداد 1401

براي اولين بار به همت ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه بازديد از خانواده هاي ههكاران شاهد و ايثارگر 1 - آقاي مهندس سعادت فرزند شهيد و 2 - آقاي نقابي در اسفند ماه برگزار گرديد.

حاضرين در سايت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم