جمعه, 31 فروردين 1403

قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر

اعلام نتيجه مسابقه نهج البلاغه خواني :

نفرات برتر جهت دريافت هدايا ميتوانند در ساعات اداري به دفتر ستاد شاهد و امورايثارگران واقع در مجتمع علوم انساني طبقه همكف مراجعه نمايند.

نفر اول : سيده خديجه علوي               كارت هديه به مبلغ 2/500/000 ريال

نفر دوم  : حسن داودي عدالت پناه      كارت هديه به مبلغ 2/500/000 ريال

نفر سوم : اعظم عطايي                     كارت هديه به مبلغ 1/000/000 ريال

نفر چهارم : محمد جواد مشتاقي         كارت هديه به مبلغ 1/000/000 ريال

نفر پنجم : رامين خدابخشي               كارت هديه به مبلغ 1/000/000 ريال

نفر ششم : امير زماني                      كارت هديه به مبلغ 1/000/000 ريال

نفر هفتم : سعيده حاجي پور              كارت هديه به مبلغ 1/000/000 ريال

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم