جمعه, 11 اسفند 1402

قابل توجه دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 

به منظور ترويج فرهنگ ايثارو شهادت هر هفته روزهاي دوشنبه ساعت 14 الي 15/30 دقيقه در مجتمع علوم انساني توسط يكي از راويان 8 سال دفاع مقدس كلاس ترويج فرهنگ ايثار و شهادت برگزار مي گردد علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام به سايت شاهد و امور ايثارگران به آدرس : setad . mshdiau.ac.ir قسمت ثبت فرم هاي ثبت نام مراجعه و فرم مربوطه را تكميال نمايند .

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 301 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم