جمعه, 11 اسفند 1402

دستورالعمل نقل و انتقالات و تغيير رشته/گرايش دانشجویان شاهد و ایثارگر برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

مقدمه : 

از جمله اهداف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ،خدمات رسانی به خانواده هاي معظم شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران ازجمله انتقال و یا میهمانی آنان به محل سکونت و زندگی خودشان ( بوم ) می باشد. هرچند انتقال محل تحصیل دانشجویان طی یک فرآیند خاصی صورت می پذیرد اما به لحاظ اهمیت حفظ انسجام خانواده های معظم شاهد و ایثارگر ، این امر در اولویت قرار دارد و به همین منظور سیاست بومی سازی این عزیزان در صدر برنامه های این دانشگاه قرار دارد و نقش مهمی نیز در تسهیل روند آموزش و تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر دارد .

1 - مشمولان :  

الف ) بر اساس ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :

 • جانبازان25% وبالاتر
 • آزادگان
 • همسر  و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز25% و بالاتر)

ب)  سایر ایثارگران شامل :

 • جانباز 5% تا 24% (همسر و فرزندان آنان)
 • رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  (همسر و فرزندان آنان)
 • برادر و خواهر شهيد

2 – انتقال و میهمان :

زمان بندي ثبت درخواست:

از تاریخ 25/9/96 تا 10/10/96 و با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات (منادا )معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : www.monada.iau.ir  

مدارك مورد نياز ایثارگری برای بارگزاري در سامانه :

الف : فرزند و همسرو پدر و مادر شهيد: كارت شاهد(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ب : آزاده،جانباز 25درصد و بالاتر و فرزند و همسر آنان: كارت جانبازي و آزادگي(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

ج : جانباز5درصد تا 24درصد، فرزند و همسر آنان: معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

د – رزمنده:كارت ايثار یا معرفی نامه از یگان مربوطه برای رزمندگان بالاي6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و رزمنده.

ه :  برادر و خواهر شهيد: معرفي نامه از بنياد شهيد به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و پدر يا مادر.

تبصره : در صورت داشتن توضيحات بارگزاري صفحه آخر شناسنامه نيز الزامی است.

شرایط و ضوابط :

 • انتقال يا ميهماني دانشجويان مشمول بند الف این دستورالعمل، پس از ثبت نام در واحد مبداء به هر يك از واحدهاي دانشگاهي امكان پذير مي باشد.
 • ميهماني مشمولان بند ب این دستورالعمل پس ازثبت نام در واحد مبداء به هريك از واحدهاي دانشگاهي امكان پذير مي باشد.
 • نداشتن منع ادامه تحصيل به دليل شرايط آموزشي،انضباطي و نظام وظيفه
 • دانشجوي متقاضي بايد حداقل يك نيمسال در واحد مبداء ثبت نام نموده باشد.
 • انتقال صرفاً براي پذيرفته شدگان با آزمون و باتوجه به ضوابط امكان پذير است. دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي بدون آزمون تنها مي توانند براي ثبت درخواست ميهماني اقدام نمايند.
 • انتقال تنها درصورت داير بودن كد رشته/گرايش ، سال ورود و دوره تحصيلي دانشجو در واحد مقصد امكان پذير است.
 • انتقال در هريك از دوره هاي تحصيلي در نيمسال آخر تحصيل ممنوع است.
 • درصورت داشتن مجوز ميهماني، اخذ پايان نامه تنها با موافقت واحدهاي مبداء و مقصد امكان پذير است.
 • انتقال و ميهماني در دوره دكتراي تخصصي به غير از مشمولان بندالف ممنوع مي باشد.
 • انتقال و ميهماني دانشجويان دوره هاي خودگردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خودگردان امكان پذير است.
 • انتقال و ميهماني از واحد الكترونيكي(باتوجه به غيرحضوري بودن تحصيل) به ساير واحدها ممنوع مي باشد.
 • انتقال و ميهماني از واحدهاي بين الملل فقط به واحدهاي بين المللي امكان پذير است.
 • انتقال و ميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحدهاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع است.
 • انتقال و ميهماني دانشجويان دكتراي تخصصي (پژوهش محور و بدون آزمون) ممنوع مي باشد.
 • دانشجويان متقاضي ميهمان بايد بر اساس ليست دروس ارسالي واحد مبداء كه ازطريق سامانه به واحد مقصد اعلام مي شود، انتخاب واحد نموده و در پايان نيمسال نسبت به اعلام نمرات به واحد مبداء اقدام نمايند.
 • دانشجوياني كه به هر دليلي در واحد مبداء ثبت نام ننموده اند، پس از موافقت با درخواست انتقال يا ميهماني ، ابتدا براي ثبت نام اوليه و تعيين وضعيت تحصيلي خود به واحد مبداء مراجعه و سپس با مجوز صادره نسبت به انتقال يا ميهماني خود اقدام نمايند.
 • پس از ثبت  انتقال و تاييد اداره كل ايثارگران و امور دانشجويي سازمان مركزي و واحد دانشگاهي مبدا امكان لغو انتقال مقدور نمي باشد.
 • دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني در صورت داير بودن رشته وگرايش تحصيلي در ديگر واحدهاي دانشگاهي شهر تهران ، حتي الامكان از انتخاب واحد علوم و تحقيقات خودداري نمايند.
 • انتقال يا ميهماني دانشجويان دوره دكتراي تخصصي كه كليه دروس نظري را گذرانده اند، امكان پذير نمي باشد.
 • امكان انتقال مجدد دانشجويان جامعه هدف الف (برابر ماده 62 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)از طريق ماده2آيين نامه امكانپذير نمي باشد. دانشجويان متقاضي انتقال مجدد مي توانند از ساير بندهاي آيين نامه نسبت به پيگيري درخواست خود اقدام نمايند.
 • دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي حتماً در انتخاب ماده ها و بندهاي آيين نامه(2-2و3-2)دقت نمايند. مسئوليت ثبت درخواست خارج از ماده ها و بندهاي آيين نامه متوجه دانشجو خواهد بود.

3 - تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته گرایش :

 • زمانبندي ثبت درخواست:
 • مشمولان بند الف از تاریخ 25/9/96 لغایت  10/10/96 از طریق مراجعه به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : www.esargaran.iau.ir، بخش دانلودها ( دسته آموزشی ) و دريافت فرم شماره 4(تغيير رشته /گرايش) و یا فرم شماره 5(تغيير رشته/گرايش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.
 • شرايط و ضوابط:
 • متقاضی باید مشمول بند الف(ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) باشد.
 • رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحاني باشد.
 • نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :
 • متقاضیان تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره 4 به همراه مدارک : 1 – خلاصه وضعیت تحصیلی 2 – کارنامه قبولی در آزمون 3 – مدرک معتبر ایثارگری 4 – کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره 5 به همراه مدارک : 1 – خلاصه وضعیت تحصیلی 2 – کارنامه قبولی در آزمون 3 – مدرک معتبر ایثارگری 4 – کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • داشتن خلاصه وضعيت تحصيلي(گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي با داشتن معدل ترمي)الزامي است.
 • تغيير رشته /گرايش در كليه دوره هاي بدون آزمون و نيز در دوره دكتراي تخصصي امكان پذير نمي باشد.
 • ارسال فرم شماره 4 و یا 5 تكميل شده به همراه مدارک به نشاني ایمیل اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشاني  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :
 • درخواستهاي واصله درصورت داشتن شرايط فوق، به كميسيون موارد خاص آموزشي سازمان ارسال و پس از بررسي براساس شرط همطرازي(ماده62قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)نسبت به صدور مجوز تغيير رشته/گرايش به واحد دانشگاهي اقدام خواهد شد.

نحوه پاسخگویی :  

 • تلفن پاسخگویی  30-47916028 و 47916021– 021
 • پاسخگویی به سئوالات و یا هرگونه مشکل با ارسال پیام از طریق سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران به نشانی :www.esargaran.iau.ir    (قسمت ارتباط با ما) با ذکر شماره تماس متقاضی امکان پذیر خواهد بود .

اعلام نتایج :

 • اعلام نتایج انتقال یا میهماني دانشجويان متقاضي كه در زمان مقرر موفق به ثبت درخواست در سامانه منادا شده اند، از طریق مراجعه به همان سامانه قابل پيگيري ومشاهده می باشد .
 • اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش در هفته اول بهمن ماه و از طریق تماس تلفنی  به متقاضیاني كه برابر ضوابط و در زمان مقرر نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند؛ اطلاع رسانی خواهد شد .

یادآوری :  

 • به درخواست هایي كه خارج از ضوابط بوده و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين اداره كل ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

حاضرين در سايت

ما 298 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم