شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر

احتراما كانون ايثار بر اساس مجوز شماره 109439/84 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي اهداف علمي خود نسبت به شناسايي توانمندي هاي دانشجويان شاهد و ايثارگر و رشد و تعالي در عرصه هاي علمي و فرهنگي پژوهشي و اجتماعي ثبت بعمل مي آورد . لذا از دانشجوياني كه در خصوص بندهاي الف و ب بشرح ذيل علاقمندبه ثبت نام و فعاليت مي باشند به كانون ايثار واقع در مجتمع علوم انساني طبقه منهاي يك مراجعه نمايند.

در ضمن ساعات پاسخگويي به دانشجويان محترم روزهاي هفته از ساعت 11 الي 30/12 مي باشد

الف : بخش علمي شامل :                              ب: بخش فرهنگي شامل:

1 – نخبگان                                             1 – قرآن و عترت

2 – مخترعين و مبتكرين                            2 – ادبي و هنري

3 – علمي – پژوهشي                         3 – تربيت بدني و امور ورزشي

4 – كار آفريني و اشتغال                                  4 – ايثار و شهادت                                                                                                                 

دبير كانون ايثار

فلورا صداقتي

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم