جمعه, 31 فروردين 1403

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

پيرو بخشنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به شماره 8246/ت50558  مورخ 29/1/1395 دانشجوياني كه تمايل دارند از ترم تابستاني استفاده نمايند بدون اينكه جزء سنوات تحصيلي آنان محسوب گردد مي توانند انتخاب واحد نمايند و شهريه آن را بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي نمايد.

حاضرين در سايت

ما 51 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم