جمعه, 31 فروردين 1403

نقل و انتقالات دانشجويي

نقل و انتقال ( دائم / ميهمان ) كليه دانشجويان متقاضي از طريق پرتال معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس ذيل انجام پذير خواهد بود. 

  www . stu.iau.ir  زمان ثبت در خواست نقل و انتقال جهت نيمسال اول 95/96 از تاريخ 15/4/95 الي 15/5/95 مي باشد . و زمان مذكور قابل تمديد نخواهد بود.

توجه :

دانشجوي گرامي تاكيد مي گردد قبل از ثبت نام در سامانه با مطالعه دقيق مفاد تعهد نامه و آيين نامه مندرج در سامانه نقل و انتقالات نسبت به انتخاب گزينه مورد نظر خود اقدام نماييد.

بديهي است مسئوليت كليه اطلاعات ثبت شده بعهده شخص دانشجو مي باشد و همچنين عدم پيگيري تا وصول مجوز نهايي بمنزله انصراف دانشجو تلقي مي گردد. 

حاضرين در سايت

ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم