شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

كارگاه آموزشي مهارت مديريت زمان و برنامه ريزي تحصيلي و مطالعه مفيد و موثر در مورخ 8/آذر/93 ساعت 10 الي12 با حضور استاد شيرزاد واقع درقاسم آباد –بلوار شاهد – مقابل آتش نشاني- مجتمع علوم انساني دانشگاه ازاد اسلامي برگزار مي گردد .دانشجوياني كه موفق به ثبت نام نشده اند مي توانندبه دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران در سازمان مركزي شماره يك مراجعه نمايند و يا با تلفن 36230720 تماس بگيرند .

حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم