شنبه, 13 خرداد 1402

 

اطلاعيه

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

از نمامي دانشجويان شاهد و ايثارگري كه تمايل دارند در نشريه وابسته به ستاد ( افق ) همكاري نمايند دعوت بعمل مي آورد

دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند از طريق پست الكترئنيك ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه به نشاني :

shahed@ mshdiau. ac. ir

با ذكر مشخصات و تخصص ثبت نام نمايند

حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم