شنبه, 13 خرداد 1402

 ستاد شاهد و امور ايثارگران از سال 1380 فعاليت خود را به منظور اجراي قوانين ، مصوبات هيات دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهدتشكيل مي شود، تا با عنوان بازوي اجراي ستاد مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با اهداف و ساختار تشكيلاتي ذيل مسئوليت ارائه خدمات و رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر را بر عهده دارد

 

الف - اهداف

1 - ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و ايثارگر

2- زمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهد و ايثارگر در عرصه هاي علمي ، فرهنگي اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان

3 - بزرگداشت ايثارگري شهدا و ايثارگران و ترويج ايثار و شهادت

 ب - شرح وظايف ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

1 - برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي طرح ها ، برنامه ها، فعاليت ها، آيين نامه هاو دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي ستاد مركزي يا اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي

2 - نظارت و ارزيابي تحليلي وضعيت آموزشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي ايشان

3- طراحي و تدوين فعاليت هاي موثر براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و بهبود سطح امور فرهنگي و رفاهي ايشان

4 - تنظيم و تدوين طرح ها ، برنامه ها و فعاليت هاي ويژه فرهنگي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

5- طراحي و تدوين فعاليت هاي ثمر بخش براي كاهش مشكلات عاطفي و رفاهي اين دانشجويان

6- تنظيم و تدوين فعاليت هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران

7- طراحي و تدوين فعاليت هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان ، اساتيد و نهادهاي زيربط در برنامه هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

8 - رفع موانع و مشكلات در روند ادامه تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر با همفكري و همكاري بخش آموزشي دانشگاه و با استفاده از آيين نامه ها و تسهيلات آموزشي موجود 

حاضرين در سايت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم