یکشنبه, 02 مهر 1396

دكترشيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

ورئيس ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

نام: عباس

نام‌خانوادگى: شيخ الاسلامي
تاريخ تولد : 1347
محل تولد : مشهد
گروه آموزشى :حقوق
مرتبه علمى : استاديار پايه10

  

تحصيلات:
كارشناسىحقوق تهران ايران1370
كارشناسى ارشدحقوق جزا و جرمشناسي تربيت مدرس ايران1373
دكترى حقوق جزا و جرمشناسي تربيت مدرس ايران1379مقالات علمى در نشريه داخلى عنوان مقاله نام مجله جلد/سال شماره سال انتشارهمكار(ان)نوع مقاله
جرم مطبوعاتي مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 32 اول و دوم بهار و تابستان1378
مقايسه اجمالي هيأت منصفه در حقوق ايران و انگلستان مجله تخصصي دانشگاه رضوي اول دوم زمستان 1380
جايگاه يافته‌هاي جرمشناسي در تحولات نظام ت كيفيري ايران كتاب علوم جنايي
(مجموعه مقالات در تجليل از استاد آشوري)سمت1384 
تعامل ساز و كارهاي اداري و قضايي در زمينه پيشگيري از جرم جعل اسناد دولتي كتاب مجموعه مقالات نخستين همايش ملي پيشگيري از جرم (رويكرد چند نهادي به پيشگيري از وقوع جرم ؛زير نظر دكتر فرجيها و دكتر محمودي تهران ؛ معاونت آموزش ناجا1388 
پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و مديريت آن كتاب مجموعه مقالات همايش ملي علمي - كاربردي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه (كارگروه اول مديريت پيشگيري از جرم )بنياد حقوقي ميزان ؛ جلد دوم 1390
نقد آراء قضايي كتاب توصيف و تحليل علمي آراي قضايي ؛ دو جلد: (قتل عمد ) و ( خانواده ) معاونت آموزش قوه قضائيه ؛ انتشارات جاودانه1387 
كتابهاى تاليفى
نام كتاب ناشرمحل انتشارچندمين چاپ آخرين سال چاپ همكار(ان)جرايم مطبوعاتي انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد مشهد1380 
جرايم مطبوعاتي نشر جنگل تهران1389
سوابق تدريس :
سابقه تدريس و راهنمايي و مشاوره رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي مشهد ، تهران ، دامغان
دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه فردوسي و مركز مديريت صنايع ، دانشگاه امام رضا ، پيام نور
عنوان دروس تدريس شده
حقوق جزا (كارشناسي و كارشناسي ارشد) و دكتري
جرم شناسي (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
آيين دادرسي كيفري (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
بزهكاري اطفال
تدريس حدود 150 ساعت دوره هاي مقابله با فساد اداري و جعل اسناد و ... در مركز مديريت دولتي ايران و سازمانهاي دولتي و غير دولتي
تدريس دوره هاي حقوق شهروندي و مقابله با فساد اداري در ادارات دولتي ، تحت نظر استانداري خراسان رضوي
تدريس دروس حقوق جزا و جرم شناسي در مقاطع كارشناسي - كارشناسي ارشد و دكتري
تدريس بيش از 1500 ساعت دوره هاي مقابله با فساد اداري ، جعل اسناد و حقوق شهروندي در مركز مديريت دولتي ايران
تدريس بيش از 6 دوره حقوق جزا جهت كارآموزان قضايي
تدريس دوره هاي آموزش ويژه قضات دادگستري و وكلا
همايش ها
دبير همايش صنعت ، نظام حقوقي و پيشگيري مشهد 1391
رئيس همايش قرآن و علوم روز مشهد 1389
عضويت در اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي (همايش علمي و پژوهشي)مشهدهمايش معماري و شهرسازي 1387
همايش پزشكي قانوني 1392
انجام كارهاي پژوهشي با قوه قضائيه و ساير نهادها
مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت
1- عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مشهد 138كنون
2- رياست دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي مشهد1384-1391
3- مديريت حقوقي و املاك شهرداري مشهدمشهد1381-1384
4- مشاور حقوقي و وكيل شهرداري مشهدمشهد1381-1388
5- وكيل پايه يك دادگستري مشهد1376  كنون
6- نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان مشهد 1389-1391
7- عضو هيات مديره كانون وكلاي خراسان مشهد1389  كنون
8- عضو شوراي علمي و پژوهشي فرماندهي نيروي انتظامي خراسان رضوي مشهد1388 كنون
9- عضو شوراي آموزشي مدرسه عالي شهيد مطهري (مشهد) مشهد1380 كنون
10- رياست كارگروه آموزش و تحقيقات شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان مشهد 1389 تا كنون
11- عضو دادگاه انتظامي كانون وكلاي استان خراسان مشهد 1387-1389
12- مشاور حقوقي شركتها و نهادها 
13- عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري و مجلس در دوره هاي مختلف

حاضرين در سايت

ما 70 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم