پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

دانشجوي عزيز شاهد و ايثارگر:

 بدين وسيله از جنابعالي دعوت مي شود در برنامه جشن ميلاد امام حسن مجتبي (ع) همراه با مسابقه و برنامه هاي شاد و اهداي جوايزشركت فرماييد

وعده ديدار ما چهارشنبه 9/ خرداد/97 ساعت 11

مكان :‌قاسم اباد بلوار شاهد – مقابل آتش نشاني –مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه چهارم - آمفي تئاتر

كانون ايثار امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد