پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهيان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد براي شركت در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از كليه اساتيد و كاركنان و دانشجويان گرامي جهت حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن دعوت بعمل مي آورد

وعده ديدار ما : يكشنبه 22 بهمن ماه ساعت 8/30 صبح، ضلع غربي ميدان 15 خرداد مقابل پرچم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد