پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

قابل توجه دانشجويان محترم ايثارگر

به استحضار مي رساند با توجه به اعلام اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي اجرايي شدن 30% تخفيف شهريه جانبازان كمتر از 25% و رزمندگان 6 ماه به بالا سابقه حضور در جبهه در ترم دوم 96 منتفي است ، در ترم اول سال 97 در صورت تخصيص بودجه از طرف دولت به دانشگاه آزاد اسلامي قابل اجرا مي باشد

لذا خواهشمند است از اشغال تلفن و مراجعه حضوري به دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد خودداري فرماييد .

در صورت ابلاغ هر گونه بخشنامه اي در اين رابطه از طريق ادرس تلگرام  esargaran_iaum@