چهارشنبه, 27 تیر 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

قابل توجه دانشجويان ايثارگر زير 25% و رزمندگان داراي سابقه 6 ماه حضور به بالا در جبهه دفاع مقدس جهت تهيه آمار تا تاريخ 30/9/96 به آدرس اينترنتي http://setad- shahed- byethost7.com/register مراجعه و ثبت نام نمايند .

تلفن تماس : 36615688

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد