پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

اطلاعيه

انجمن علمي معماري به مناسبت سالروز آزاد سازي خرم شهر برگزار مي كند

سمينار شاهكارهاي مهندسي رزمي تاريخ دفاع مقدس با حضور استاد تمام و عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت جناب آقاي دكتر وفا مهر

مكان: مجتمع آموزشي قاسم آباد – دانشكده فني مهندسي – سالن آمفي تئاتر

زمان : پنج شنبه 4/ خرداد/96