یکشنبه, 03 تیر 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

به اطلاع دانشجويان و متقاضيان گرامي نقل و انتقالات دانشجويي مي رساند زمان ثبت نام در خواست نقل و انتقالات دانشجويي جهت نيمسال دوم سال تحصيلي 96/95 از طريق سامانه منادا با آدرس اينترنتي www.monada.iau.ir  از مورخ 20/09/95 الي 05/10/95  مي باشد لازم به ذكر است در خواست هاي نقل و انتقال تنها از طريق سامانه منادا ثبت و مورد پيگيري است . لذا ضروري است تمامي در خواستها صرفا از طريق سامانه منادا ثبت و مورد پيگيري قرار گيرد. به دانشجويان گرامي توصيه مي شود از موكول نمودن ثبت درخواست به روزهاي پاياني، خوددار ي نمايند.

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي