یکشنبه, 03 تیر 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگرمقطع كارشناسي ارشد

كارگاه پايان نامه نويسي ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق از مورخ پنج شنبه 18/9/95 از ساعت 16 الي 18 در دانشكده حقوق برگزار مي گردد لذا از علاقه مندان دعوت مي شود جهت ثبت نام در كارگاه به دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه واقع در مجتمع فرهنگي دانشگاه جنب مزار شهداي گمنام طبقه دوم مراجعه نماييد

اخرين مهلت ثبت نام 17/9/95

شماره تماس:  36615688

                                                                                                           كانون ايثار

ستاد شاهد و ايثارگران

                                                                                     دانشگاه آزاد اسلامي مشهد