یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

 

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

با توجه به بخشنامه وزارت علوم وتحقيقات و فن آوري مبني بر تحصيل رايگان دانشجويان شاهد و ايثارگر ضوابط وقوانين اجرايي اعمال شده از طرف بنيادشهيد و امور ايثارگران و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در خصوص ترم مشروطي و حذف درس و معرفي به استاد به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 

 

ا-ضوابط مشروطي دانشجويان شاهد و ايثارگر

الف : چنانچه دانشجو يك ترم مشروط گردد كمك شهريه سال تحصيلي آينده دانشجو در همان ترم (ترم مهر يا بهمن ) به 50%تقليل مي يابد و چنانچه دو ترم متوالي مشروط شود از دريافت كمك شهريه محروم ميگردد، و اگر دو ترم غير متوالي مشروط شود كمك شهريه به 25% تقليل مي يابد

ب: دانشجوياني كه به هر دليل درس را حذف نمايند از نظر ضوابط بنياد شهيد مشروط محسوب شده و شهريه آنان 50% كسر مي شود

ج : پرداخت شهريه از سوي بنياد تا سقف تحصيلي مجاز بصورت سيستمي پرداخت خواهد شد ( كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 ترم ، كارشناسي پيوسته 8 ترم ، كارشناسي ارشد 4 ترم ، دكتري تخصصي phd 8 ترم ) و بعد از اتمام سقف تحصيلي در صورت باقي ماندن ترم تا فارغ التحصيلي پرداخت شهريه به عهده خود دانشجو خواهد بود.

2-ضوابط حذف دروس مردودي دانشجويان شاهد و ايثارگر

الف : حذف دروس مردودي شامل 1- فرزندان و همسرشهيد 2 –آزاده فرزندان و همسر آنان 3- جانباز 50% به بالا و همسر و فرزندان آنان 4- جانبازان 25% تا 49%

ب: حذف دروس مردود ي بعد از قطعي شدن نمرات براي فرزندان و همسر شهيد به صورت سيستمي اعمال خواهد شد و براي سايردانشجويان واجد شرايط در بند الف با مراجعه حضوري به اداره امتحانات و همراه داشتن اصل يا كپي كارت ايثارگري صورت خواهد گرفت.

ج : دانشجويان شامل بند 2 تمام دروس مردودي را مي توانند حذف نمايند

3-ضوابط معرفي به استاد( آرسي ) دانشجويان شاهد و ايثارگر

الف : چنانچه دانشجوي شاهد و آزاده و جانبازان 50% به بالا و فرزند و همسر آنان حداكثر 8 واحد باقي مانده داشته باشد مي توانند انتخاب واحد نموده ودر فرصتي كه از طرف گروه آموزشي تعيين مي شود درس يا دروس مزبور را از طريق معرفي به استاد فارغ التحصيل شوند

ب : براي دانشجويان جانباز 25%تا 49% و فرزند و همسر آنان حداكثر واحدهاي مجاز معرفي به استاد 6واحد براي فارغ التحصيلي  مي باشد.

 


حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

جديدترين اخبار