چهارشنبه, 02 اسفند 1396

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

اردوي يك روزه تفريحي ، فرهنگي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي گردد.

 مكان : ارتكند شهرستان كلات بهشت گم شده و باغرود نيشابور

زمان اردو:

ارتكند: جمعه 95/2/3 ويژه خواهران ظرفيت 85 نفر

ارتكند:جمعه95/2/10 ويژه برادران ظرفيت 85 نفر

باغرود نيشابور: جمعه 95/2/17 ويژه خواهران ظرفيت 85 نفر

باغرود نيشابور: جمعه 95/2/24 ويژه برادران ظرفيت 85 نفر

ساعت حركت اتوبوسها 6 صبح از پاركينگ دانشگاه برگشت ساعت 19

شرايط ثبت نام :

1 – ظرفيت ثبت نام محدود است و الويت با كساني است كه تا كنون در اردوها شركت ننموده اند

2 – پرداخت مبلغ75/000 ريال بابت حق المشاركت اردو" صبحانه و نهار" در صورت تشكيل اردو و عدم حضور دانشجو مبلغ دريافتي مسترد نخواهد شد

3 – همراه داشتن لوازم شخصي مناسب و ليوان و فلاكس چاي

4 – همراهي و هماهنگ بودن با مسئولين اردو

5 – در صورتي كه ثبت نام به حد نصاب نرسد اردو تشكيل نخواهد شد و مبلغ دريافتي مسترد خواهد شد

مهلت ثبت نام :95/1/31

ثبت نام: از طريق سايت اينترنتي دانشگاه – پورتال قديم – ستون ساير امكانات – ثبت درخواست اينترنتي – ويژه شاهد (اردوها) و جهت پرداخت هزينه حق مشاركت اردو ويا ثبت نام به دفتركانون ايثار واقع در مجتمع فرهنگي مقابل مسجد و مقبره شهداي گمنام طبقه دوم ساعت 8 لغايت 15 و مجتمع علوم انساني طبقه منهاي يك ساعت 9 لغايت 14مراجعه نمايند

شماره تماس 36615688

دفتر كانون ايثار

دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم