شنبه, 02 تیر 1397

سومين جلسه ستاد شاهد و ايثار گر واحد مشهد برگزار گرديد

سومين نشست مسئولين ستاد شاهد و ايثارگردانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي درواحدمشهدبرگزارگرديد

 


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : سومين جلسه ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و پيگيري مطالبات دانشگاه از بنياد شهيد و امور ايثارگران با حضور دكتر پريز رئيس ستاد شاهد و رئيس واحد مشهد ، حسيني معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي ، مهندس دلشاد رئيس اداره آموزش عالي امور ايثارگران خراسان رضوي ، عابديني نژاد دبير ستاد شاهد و ايثار گر واحد مشهد و عبداللهي معاون فرهنگي منطقه يك بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي ، در اتاق شورا سازمان مركزي اين واحددانشگاهي برگزارگرديد
حجه الاسلام عابديني نژاد دبير ستاد شاهد و ايثار گران واحد مشهدبا ارائه گزارشي به برنامه هاي اين ستاد در تابستان سالجاري اشاره نمود و گفت : برگزاري كارگاه هاي آموزشي مهارتي و انجام اردوهاي تفريحي فرهنگي و...  از جمله اين برنامه هااست.
گفتني است : اعلام آيين نامه تسهيلات دانشجويان شاهد و ايثارگر و تدوين برنامه ريزي خاص دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط مركز فن آوري و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي جهت رفع اشكالات موجود در سيستم دانشگاه ، تنظيم برنامه هاي فرهنگي ستاد شاهد طي يكسال و اعلام آن به معاونت فرهنگي دانشگاه جهت تخصيص بودجه مورد نياز از مصوبات اين نشست بود .

 

حاضرين در سايت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم