شنبه, 02 تیر 1397

 به مناسبت گرامي داشت روز جانباز

گزارش تصويري

رياست نهاد مقام معظم رهبري و مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران  و مسئول بسيج دانشجويي به اتفاق اعضاي شوراي كانون ايثار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از آسايشگاه جانبازان امام خميني (ره) بازديد و از جانبازان عزيز اسوه هاي مقاومت دلجويي بعمل آوردند.

حاضرين در سايت

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم