پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بازديد از خانواده هاي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

با حضور معاون محترم آموزشي دانشگاه آقاي دكتر رضا اشرف زاده و معاون محترم فرهنگي دانشجويي آقاي دكتر پيماني زاد

و مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران حجة الاسلام حاج آقاي عابديني نژاد و هيئت همراه از خانواده هاي جانباز ان محترم آقاي ابراهيم

رحماني فرد و آقاي علي سعادت خواه مورخ 1995/1/30 برگزار گرديد

alt

alt

alt

alt

حاضرين در سايت

ما 58 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم