شنبه, 02 تیر 1397

5-آمرزش گناهان
در پي درج سلسله مقالات در رابطه با شهداي عزيز در اين مقاله باستناد به آيات شريفه قران و روايات اسلامي پاسخ مي دهيم به شبهه اي كه ممكن است بعضي از افراد جامعه داشته باشند كه چگونه شهيدي كه قبل از شهادتش احيانا مرتكب گناهان صغيره و غيره شده وارد بهشت مي شود آن عزيزاني كه اين شبهه را دارند در اين مقاله كه بحث آمرزش گناهان شهيد است دقت لازم را بفرمايند كه انشاء ا... شبهه آنان مرتفع گردد.
در قرآن كريم در باره بخشش گناهان شهيد چنين آمده است

فالذين هاجرو و اخرجوا من ديارهم و اوذو في سبيلي و قاتلو لاكفرن عنهم سيئاتهم و لادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عندالله و الله عنده حسن الثواب 
   " آل عمران 195"
آنان كه از وطن خود هجرت كردند و از ديار خود بيرون رانده شدند و در راه خدا رنج كشيدند، جهاد كردند و كشته شدند، همانا بدي هاي آنان را مي پوشانيم و آنان را به بهشت هايي كه زير درختان آن نهرهاي آب، جاري و روان است، داخل مي كنيم و اين پاداشي است از جانب خدا و پاداشي كه از جانب خدا باشد نيكوست. در اين آيه اشاره شد كه خداوند همه بدي هاي كشته شدگان در راه خدا را ناديده مي گيرد و بعلاوه از جانب خود به آنان نيكوترين پاداش را عطا مي كند
در همين رابطه احاديثي نيز ذكر شده است كه به برخي از آنها اشاره مي نماييم.
قال النبي (ص): فاذا ودعهم اهلو بكت عليهم الحيتان و البيوت، تخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها
   " كشف السرار وعده الابرار، ج2، ص347 "
يعني چون رزمندگان با اهل و خانواده خود خداحافظي كنند، ماهي ها و خانه ها، بر آنها مي گريند و از گناهان خود خارج مي شوند، همانگونه كه مار، از پوست خود خارج مي شود
در حديث ديگري كه قبلا ذكر شد و پيامبر شش خصلت را براي شهيدان ذكر نمودند اولين خصلت اين بود كه : اولين قطره خوني كه از شهيد بر زمين ريخته مي شود گناهانش بخشيده و آمرزيده مي گردد. كه اين لفظ در احاديث ديگري  هم تكرار شده است .
امام صادق (ع) نيز در روايتي مي فرمايند:
من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله من سيئاته
   " وسايل الشيعه، ج11،ص9 "
يعني كسي كه در راه خدا به شهادت نائل شود، هيچ يك از گناهان و بدي هايش به او ارائه نخواهد شد يعني از همه آنها چشم پوشي خواهد شد
ودر تفسير ايهان لاخوف عليهم و لا يحزنون

  " ال عمران 170 "
نيز آورده اند كه به شهيدان بشارت مي دهند كه از گناهان گذشته خوفي نداشته باشند. زيرا خداوند گناهانشان را با شهادت پاك مي سازد
ودر حديثي ديگر از پيامبر (ص) سوال شد كه چرا شهيد مورد آزمايش و سوال واقع نمي شود؟ پيامبر (ص) فرمود زيرا شهيد در زير برق شمشير آزمايش خود را به پايان رسانده است

حاضرين در سايت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم