پنج شنبه, 31 خرداد 1397

 

جلسه ستاد شاهد و امور ايثارگران

با حضور مسئولين دانشگاه و بنياد شهيد انقلاب اسلامي در مورخ 27/9/92 در محل اتاق شوراي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پيرامون موارد ذيل تشكيل گرديد

1 – وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر مشروط و اتمام سقف تحصيلي آنان

2 – كلاسهاي تقويت بنيه علمي

3 – انتخاب و تقويت رابطين دانشكده ها

4 – تقويت طرح استاد مشاور

5 – انتخاب هسته مشاوره مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر

پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با هر يك از موارد تصميماتي اتخاذ گرديد جلسه در ساعت 14 با دعاي هميشگي پايان يافت.

حاضرين در سايت

ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم