شنبه, 02 تیر 1397

گزارش اردو فرهنگي و تفريحي نيشابور

اردو فرهنگي و تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر به مقصد نيشابور مورخ 22/9/92 برگزار گرديد . برنامه هاي اجرا شده در اين اردو علاوه بر بازديد از امكان تاريخي و زيارتي نيشابور برگزاري مسابقه فرهنگي بود كه اجرا گرديد و نتايج اين مسابقه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 

 

نفرات اول تا سوم مسابقه فرهنگي كتاب نشاني بهشت:

1 – خانم بهاره صفاتي نفر اول

2 – خانم راضيه مهدوي نفر دوم

3 – خانم راضيه زوار نفر سوم

خواهشمند است اين افراد جهت دريافت جوايز به دفتر امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي واقع در اماميه 59 سازمان مركزي شماره يك طبقه سوم مراجعه نمايند

حاضرين در سايت

ما 56 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم