یکشنبه, 06 اسفند 1396

پروفسور فاطمی در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
انسانهاي موفق به آرمانهاي بزرگ مي انديشند
پروفسور فاطمی با بيان اينكه بزرگي انديشه به وجود انسان وسعت مي بخشد، گفت :انسانهاي موفق هميشه به آرمانهاي بزرگ مي انديشند .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : پروفسور سید محسن فاطمی فوق دکترای روان‌شناسی از دانشگاه هاروارد با حضور در جمع دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: بزرگي تفكر مي تواند به وجود انسان وسعت ببخشد و با وسعت انديشه و پيمودن پله هاي ترقي ، انسان به اوج موفقيت دست مي يابد .
وي ايمان ،ارزشها ، آرمان ، تلاش و پشتكار ، اعتماد به نفس و اميد داشتن را از ويژگيهاي موفقيت و پويايي و توانمندي در انسان دانست و تاكيد كرد : با تكيه بر اين ويژگيها و رسيدن به خود مي توانيد به توانمندي هاي بيشتري دست يابيد.

 

وي با اشاره به اينكه احساس كوچكي و حقارت و بي چيز بودن براي انسان مشكل مي آفريند،افزود : پيامبر اكرم (ص) با دادن روحيه اعتماد به نفس و دور كردن عقده حقارت از مسلمانان باعث پيشرفت علمي مسلمانان در قرن هاي پيش گرديد . 
فاطمي بازگشت به ريشه ها و اصالت را از عوامل شكوفايي انسان برشمرد و گفت : با هم بودن عميق دركنار هم ، از خصوصيات بچه هاي جنگ است كه در خانواده هاي شما « شهدا و ايثارگر» پديده اخلاص و خلوص عميقا ظهور يافته وشما آن را درك كرده ايد .
حجت الاسلام عابديني نژاد مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ازاد اسلامي مشهد درابتداي اين مراسم با ارائه گزارشي به برنامه هاي اين ستاد اشاره نمود و هدف كلي برگزاري نشست ها و جلسات راارتقاء و بهبودسطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر عنوان كرد .
مشاور رياست دانشگاه از برگزاري همايش سالانه ستاد شاهد و ايثارگر در مهرماه هر سال خبر داد و گفت : برگزاري سخنراني هاي علمي و نشست هم انديشي و پرسش وپاسخ با رياست دانشكده هاي واحد مشهد از برنامه هاي ثابت هر ترم است كه اين نشست دردانشكده علوم و حقوق برگزار شده و در ساير دانشكده هاي واحد مشهد نيز برگزار مي گردد .
عابديني نژاد  برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر واحد مشهد درهر ترم را از برنامه هاي در حال انجام توسط اين ستاد دانست و از ايجاد وفعال نمودن كانون ايثار و انجمن هاي علمي شاهد و ايثارگر در آينده نزديك خبر داد .
گفتني است : همايش روانشناسي پويايي و راههاي تقويت توانمندي خود به همت ستاد شاهد و ايثارگر واحد مشهد در سالن همايش هاي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزار گرديد

 

حاضرين در سايت

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم