پنج شنبه, 31 خرداد 1397

پروفسور فاطمی در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
انسانهاي موفق به آرمانهاي بزرگ مي انديشند
پروفسور فاطمی با بيان اينكه بزرگي انديشه به وجود انسان وسعت مي بخشد، گفت :انسانهاي موفق هميشه به آرمانهاي بزرگ مي انديشند .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : پروفسور سید محسن فاطمی فوق دکترای روان‌شناسی از دانشگاه هاروارد با حضور در جمع دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: بزرگي تفكر مي تواند به وجود انسان وسعت ببخشد و با وسعت انديشه و پيمودن پله هاي ترقي ، انسان به اوج موفقيت دست مي يابد .
وي ايمان ،ارزشها ، آرمان ، تلاش و پشتكار ، اعتماد به نفس و اميد داشتن را از ويژگيهاي موفقيت و پويايي و توانمندي در انسان دانست و تاكيد كرد : با تكيه بر اين ويژگيها و رسيدن به خود مي توانيد به توانمندي هاي بيشتري دست يابيد.

 

وي با اشاره به اينكه احساس كوچكي و حقارت و بي چيز بودن براي انسان مشكل مي آفريند،افزود : پيامبر اكرم (ص) با دادن روحيه اعتماد به نفس و دور كردن عقده حقارت از مسلمانان باعث پيشرفت علمي مسلمانان در قرن هاي پيش گرديد . 
فاطمي بازگشت به ريشه ها و اصالت را از عوامل شكوفايي انسان برشمرد و گفت : با هم بودن عميق دركنار هم ، از خصوصيات بچه هاي جنگ است كه در خانواده هاي شما « شهدا و ايثارگر» پديده اخلاص و خلوص عميقا ظهور يافته وشما آن را درك كرده ايد .
حجت الاسلام عابديني نژاد مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ازاد اسلامي مشهد درابتداي اين مراسم با ارائه گزارشي به برنامه هاي اين ستاد اشاره نمود و هدف كلي برگزاري نشست ها و جلسات راارتقاء و بهبودسطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر عنوان كرد .
مشاور رياست دانشگاه از برگزاري همايش سالانه ستاد شاهد و ايثارگر در مهرماه هر سال خبر داد و گفت : برگزاري سخنراني هاي علمي و نشست هم انديشي و پرسش وپاسخ با رياست دانشكده هاي واحد مشهد از برنامه هاي ثابت هر ترم است كه اين نشست دردانشكده علوم و حقوق برگزار شده و در ساير دانشكده هاي واحد مشهد نيز برگزار مي گردد .
عابديني نژاد  برگزاري اردوي فرهنگي تفريحي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر واحد مشهد درهر ترم را از برنامه هاي در حال انجام توسط اين ستاد دانست و از ايجاد وفعال نمودن كانون ايثار و انجمن هاي علمي شاهد و ايثارگر در آينده نزديك خبر داد .
گفتني است : همايش روانشناسي پويايي و راههاي تقويت توانمندي خود به همت ستاد شاهد و ايثارگر واحد مشهد در سالن همايش هاي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزار گرديد

 

حاضرين در سايت

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم