پنج شنبه, 31 خرداد 1397

 

فعاليت هاي ستاد شاهد و ايثارگر

أ‌- راه اندازي سايت شاهد و ايثارگر به نشاني www.setad.mshdiau.ac.ir

2- راه اندازي ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديد الورود به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3- پيگيري جهت تدوين شرح وظايف ستاد

4- تعيين 12 نفر از همكاران بعنوان رابط ستاد شاهد و دانشجويان در دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5 –تشكيل پرونده هاي ايثارگري جهت 11 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6- تشكيل پرونده ايثارگري جهت 68 نفر از كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

7 – پي گيري جهت تصويب بودجه سالانه براي ستاد شاهد و امور ايثارگران

8- پيگيري و رفع مشكلات تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

حاضرين در سايت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم