سه شنبه, 01 آبان 1397

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

اردوي شمال دانشجويان شاهد و ايثارگر بعلت عدم استقبال و به حد نصاب نرسيدن شركت كنندگان برگزار نمي گردد

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه 

حاضرين در سايت

ما 83 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم