پنج شنبه, 07 مرداد 1400

ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

به مناسبت فرارسيدن سالروز رحلت امام خميني و قيام پانزده خرداد برگزار مي كند

(مسابقه از متن وصيت نامه سياسي – الهي معمار كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني (ره

جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر ، اساتيد  و كاركنان به ده نفر از منتخبين هدايايي به رسم يادبود تقديم خواهد شد 

(مهلت شركت در مسابقه  تا 1399/03/21ارسال پاسخ نامه از طريق سايت ستاد شاهد قسمت ثبت نام ( فرم ها  

يك : حديث ثقلين از كدامين معصوم است ؟ 

(الف – امام زمان (عج 

(ب – امام علي ابن ابي طالب (ع

(ج – رسول اكرم (ص

دو: شايد جمله " لن يفترقا حتي بردا عليّ الحوض " اشاره است به

الف – بر اينكه بعد از رسول خدا هرچه بر يكي از اين دو گذشته بر ديگري گذشته

ب – بر اينكه هر چه بر قرآن گذشته بر عترت نگذشته

ج – بر اينكه هر چه بر عترت گذشته بر قرآن نگذشته

(سه :  اكنون ببينيم چه گذشته بر كتاب خدا اين وديعه الهي و ماترك پيامبر اكرم (ص 

الف – خودخواهان و طاغوتيان قرآن كريم را وسيله اي كردند براي حكومتهاي ضد قراني

ب – خودخواهان و طاغوتيان به ظاهر قرآن توجه كردند

ج – خودخواهان و طاغوتيان به هيچ كدام از قرآن و سنت عمل نكردند

چهار : و اخيرا قدرتهاي شيطاني بزرگ به وسيله حكومتهاي منحرف خارج از تعليمات اسلامي كه خود را به دروغ با اسلام بسته اند 

الف – عده اي را اغفال كرده و حكومتهاي خود را جايگزين حكومت اسلامي كرده اند

ب – و بعضي از آخوندهاي بي خبر هم با انگيزه هاي دنيايي مداح او شدند

ج – براي محو قرآن و تثبيت مقاصد شيطاني ابر قدرتها قرآن را با خط زيبا چاپ مي كنند

پنج : ما مفتخريم و ملت عزيز سر تا پا متحد به اسلام و قرآن مفتخر است كه 

الف – مارا از كج رويها نجات دهد

ب – از جميع قيود و انحرافات نجات داده

ج – كه پيرو مذهبي است كه مي خواهد حقايق قرآني را از مقبره ها و گورستانها نجات داده

شش : ما مفتخريم كه ائمه معصومين از علي (ع) گرفته تا منجي بشريت حضرت مهدي (عج) كه به قدرت خداوند متعال زنده و ناظر بر اموراست ائمه ها هستند 

الف – كه امام دوازدهم شيعيان است از مااست

ب – كه امامي غايب و ناظر بر اموراست از مااست

ج – كه به قدرت خداوند زنده و ناظر بر امور است ائمه ما هستند

هفت : كدام افتخار بالاتر و والاتر از اينكه امريكا با همه ادعاهايش در  مقابل ملت غيور ايران و كشور حضرت بقية الله آنچنان وامانده و رسوا شده 

الف – بي آبرو تر از همه به هر كسي رو مي آورد

ب – كه نمي داند به كه متوسل شود

ج – و تمام توطئه هايش نقش برآب شده

 هشت :  با كمال جد و عجز از ملتهاي مسلمان مي خواهم 

الف – كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسي اجتماعي ، اقتصادي به جان دل و جانفشاني و نثار عزيزان پيروي  كنند

ب – از دستورات دين بدون چون و چرا تبعيت كنند

ج – از تفرقه و انحراف بپرهيزند

نه :  از خداوند عزّ و جل عاجزانه مي خواهم كه 

الف – كه از عنايات و مددهاي الهي غفلت نكنند

ب – كه لحظه اي ما و ملت مارا به خود واگذار نكند

ج – از عنايات غيبي خود به اين فرزندان اسلام و رزمندگان عزيزتوجه نمايند

ده : ما مي دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهانخوران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد 

الف – و اجازه تسلط مجدد به آنان نداد

ب – با تاييدات غيبي الهي پيروز گرديد

ج – و خواب آرام آنها آشفته ساخت

يازده : بنابر اين نبايد شك كرد كه انقلاب  اسلامي ايران از همه انقلابها جدا است 

الف – هم پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب

ب – در شيوه آغاز انقلاب كه با خون شهيدان آغاز شد

ج – در مديريت و رهبري انقلاب

دوازده : اينجانب كه نفس هاي آخر عمر را مي كشم به حسب وظيفه شطري ازآنچه در حفظ و بقاي اين وديعه الهي دخالت دارد را عرض مي كنم 

الف – توصيه به وحدت و يكپارچگي

ب – بي ترديد رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است

 ج – بر همه واجب است اين امانت الهي را پاسداري كنند

سيزده : امروز در آتيه نيز آنچه براي ملت ايران و مسلمانان جهان بايد مطرح باشد 

الف – خنثي كردن تبليغات تفرقه افكن خانه برانداز

ب – جلوگيري از بوقهاي تبليغاتي دشمن

ج – امان ندادن به دشمن

چهارده : شايعه هاي وسيع در سطح كشور و شهرستانها نيز بر اينكه جمهوري اسلامي هم كاري براي مردم انجام نداد 

الف – اين شايعات هرچه بيشتر باشد مردم ما بيدارتر مي شود

ب – ملت ايران اين شايعات و توطئه ها را خنثي خواهند كرد

ج – و مع الاسف بعضي از روحانيون كه از حيله هاي بي خبرند گمان مي كنند مطلب همان است

پانزده : اينجانب توصيه مي كنم قبل از مطالعه وصعيت كنوني  جهان و مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب ها 

الف – به كيفيت عملكرد متصديان و رسيدگي به مال سرمايه داران و زمين خوران بزرگ بپردازند

 ب – به وابستگي هاي عظيم و خانمانسوز بپردازند

 ج – به پرونده اعدام شدگان و محكومان به حبس بپردازند

حاضرين در سايت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم