چهارشنبه, 17 خرداد 1402

گزارش اردو فرهنگي و تفريحي نيشابور

اردو فرهنگي و تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر به نيشابور در مورخ جمعه 17/2/95 به همت ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه  ازاد اسلامي مشهد برگزار گرديد .

دانشجويان علاوه بر استفاده از فضاهاي ديدني منطقه بوژان نيشابور و اماكن تاريخي و زيارتي  در مسابقه كتابخواني نيز شركت نمودند كه برندگان آن به شرح ذيل مي باشند

1 – خانم طاهره ميثمي پور دكتراي ادبيات فارسي

2 – خانم بهاره ارم كارشناسي مامايي

3 – خانم اكرم مقدم نيا كارشناسي الهيات

حاضرين در سايت

ما 262 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم