جمعه, 31 فروردين 1403

گزارش اردو فرهنگي و تفريحي ارتوكند شهرستان كلات

اردو فرهنگي و تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر به مقصد بهشت گم شده ارتوكند شهرستان كلات در روزهايپنج شنبه 9/2/95 ويژه خواهران دانشجو

و جمعه 10/2/95 ويژه برادران دانشجو به همت ستاد شاهد و امورايثارگران دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزار گرديد .

مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران حاج آقا عابديني نژاد بعنوان مدير اردو هر دو گروه را همراهي نمودند .

دانشجويان علاوه بر استفاده از فضاهاي ديدني منطقه در برنامه هاي اردور نيز شركت كردند از جمله برنامه هابرگزاري مسابقه كتابخواني بود

كه اجرا گرديد وبه نفرات اول تا سوم شركت كننده در مسابقه كتابخواني خطبه غديرجوايزي اهدا نمودند .

نفرات اول تا سوم مسابقه كتابخواني

1 – خانم قرباني دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري

2 – خانم سعيدان دانشجوي كارشناسي جغرافيا

3 – خانم احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد كامپيوتر

حاضرين در سايت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم