سه شنبه, 16 خرداد 1402

   گزارش اردو ي فرهنگي تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر

اردوي دانشجويان شاهد و ايثارگر ( برادران) دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مقصد قره سوي شهرستان كلات در مورخ جمعه 28/1/94 با مديريت حاج آقا عابديني نژاد مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه و 36 نفر شركت كننده برگزار گرديد . دانشجويان در ابتدا از فضاي ديدني و مفرح آبشار قره سو استفاده كردندو بعد از اداي نماز و صرف ناهاراز برنامه هاي اجرا شده بازديد ازآثار باستاني كلات، كاخ خورشيد و سد نادر بود . همچنين مسابقه احكام نماز برگزار گرديد و به نفرات اول تا سوم از طرف ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بسته هاي فرهنگي به رسم يادبود اهدا گرديد

حاضرين در سايت

ما 214 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم