سه شنبه, 16 خرداد 1402

گزارش اردوي كوه نوردي دانشجويان شاهد و ايثارگر

ستاد شاهد و ايثاگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با همكاري معاونت محترم دانشجويي و فوق برنامه

تربيت بدني دانشگاه در مورخه 7بهمن ماه 1393 ويژه خواهران و 8 بهمن ماه 1393 ويژه برادران اردوئي

را جهت تقويت روحيه دانشجويان و تحقق اهداف فرهنگي ورزشي به محل پيست اسكي شيرباد روستاي

دولت آباد شهرستان چناران برگزار نمود. در اين اردو دانشجويان با روحياتي شاد به بازديد از محل پيست

پرداختند و از امكانات موجود ورزشي استفاده نمودند. در اين اردو يكي از دانشجويان كارآفرين جناب آقاي

غلام پور گفتگوهايي در خصوص شركت هاي دانش بنيان و بررسي و جذب ايده ها و تفكرات دانشجويان

و با تبادل نظر في مابين دانشجويان و مسولين اردو جهت تجاري سازي ايده ها مقدماتي فراهم آمد كه

با استقبال دانشجويان روبرو گرديد. در ضمن ضيافت ناهار هم در مجموعه ورزشي اسكي برگزار گرديد

و در طول مسير از جاذبه هاي تفريحي طبيعت مفرح و زيباي دولت آباد و درياچه و سد دولت آباد هم

بازديد به عمل آمد و از ديگر برنامه هاي اين اردو اقامه نماز جماعت و سخنراني پيرامون اهميت نماز بود،

اميد است كه بتوان به اهداف اردو و پيشرفت در راستاي شكوفائي و رشد و ارتقاء و رسميت بخشيدن

به ايده هاي دانشجويان شاهد و ايثار جامعه عمل پوشاند 

حاضرين در سايت

ما 227 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم