جمعه, 31 فروردين 1403

بخشنامه ها

دستور العمل نقل و انتقالات ایثارگران

مقدمه

از جمله اهداف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ،خدمات رسانی به خانواده هاي معظم شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران ازجمله انتقال و یا میهمانی آنان به محل سکونت و زندگی خودشان ( بوم ) می باشد. هرچند انتقال محل تحصیل دانشجویان طی یک فرآیند خاصی صورت می پذیرد اما به لحاظ اهمیت حفظ انسجام خانواده های معظم شاهد و ایثارگر ، این امر در اولویت قرار دارد و به همین منظور سیاست بومی سازی این عزیزان در صدر برنامه های این دانشگاه قرار دارد و نقش مهمی نیز در تسهیل روند آموزش و تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر دارد .

۱مشمولان :  

الف ) بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل:

* جانبازان۲۵% وبالاتر

* آزادگان

* همسر و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

ب)  سایر ایثارگران شامل:

* جانباز ۵% تا ۲۴% (همسر و فرزندان آنان)

* رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه تاقبل از تاريخ۲۴/۷/۶۷(همسر و فرزندان آنان)

* برادر و خواهر شهيد

۲انتقال و میهمان :

زمان بندي ثبت درخواست:

از تاریخ۲۵/۳/۹۹تا ۳۱/۴/۹۹ و با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی(منادا) به نشانی : www.monada.iau.ir و مطالعه دقيق شيوه نامه نقل و انتقالات و آگاهي از شرايط عمومي و اختصاصي نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز ایثارگری برای بارگزاري در سامانه :

الف : فرزند و همسرو پدر و مادر شهيد: كارت شاهد(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ب : آزاده،جانباز ۲۵درصد و بالاتر و فرزند و همسر آنان: كارت جانبازي و آزادگي(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

ج : جانباز۵درصد تا ۲۴درصد، فرزند و همسر آنان: معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

د – رزمنده بالاي۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزند و همسر آنان:كارت ايثار یا معرفی نامه از یگان مربوطه برای رزمندگان بالاي۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و رزمنده.

ه :  برادر و خواهر شهيد: معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

تبصره : در صورت داشتن توضيحات بارگزاري صفحه آخر شناسنامه نيز الزامی است.

شرایط و ضوابط :

انتقال دانشجويان مشمول بند الف این دستورالعمل(ماده۲-۲شيوه نامه نقل و انتقالات)، پس از ثبت نام در واحد مبداء به هر يك از واحدهاي دانشگاهي امكان پذير مي باشد.

ميهماني مشمولان بند ب این دستورالعمل(ماده۳-۲شيوه نامه نقل و انتقالات)پس ازثبت نام در واحد مبداء وبعد از گذراندن يك نيمسال تحصيلي به هريك از واحدهاي دانشگاهي امكانپذير مي باشد. به استثناي متقاضيان ميهماني در دوره دكتراي تخصصي و نيز در مجموعه رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي(كليه مقاطع) و دكتراي حرفه ايدامپزشكي كه مي توانند از ساير ماده هاي آيين نامه در سامانه منادا استفاده نمايند.

* نداشتن منع ادامه تحصيل به دليل شرايط آموزشي،انضباطي و نظام وظيفه.

* انتقال صرفاً براي پذيرفته شدگان با آزمون و باتوجه به ضوابط امكان پذير است. دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي بدون آزمون تنها مي توانند براي ثبت درخواست ميهماني اقدام نمايند.

* انتقال و ميهماني تنها درصورت داير بودن كد رشته/گرايش ، سال ورود و دوره تحصيلي دانشجو در واحد مقصد امكان پذير است.

* انتقال در هريك از دوره هاي تحصيلي در نيمسال آخر تحصيل ممنوع است.

* درصورت داشتن مجوز ميهماني، اخذ پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد تنها با موافقت واحدهاي مبداء و مقصد امكان پذير است.

* درصورت داشتن مجوز ميهماني، امكان اخذ رساله در دوره دكتراي تخصصي در واحد مقصد ممنوع مي باشد.

* انتقال در دوره دكتراي تخصصي به غير از مشمولان بندالف ممنوع مي باشد.

* انتقال و ميهماني دانشجويان دوره هاي خودگردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خودگردان امكان پذير است.

* انتقال و ميهماني از واحد الكترونيكي(باتوجه به غيرحضوري بودن تحصيل) به ساير واحدها ممنوع مي باشد.

* انتقال و ميهماني از واحدهاي بين الملل فقط به واحدهاي بين المللي امكان پذير است.

* انتقال و ميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحدهاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع است.

* انتقال و ميهماني دانشجويان دكتراي تخصصي (پژوهش محور و بدون آزمون) ممنوع مي باشد.

* دانشجويان متقاضي ميهمان بايد بر اساس ليست دروس ارسالي واحد مبداء كه ازطريق سامانه به واحد مقصد اعلام مي شود، انتخاب واحد نموده و در پايان نيمسال نسبت به اعلام نمرات به واحد مبداء اقدام نمايند.

* دانشجوياني كه به هر دليلي در واحد مبداء ثبت نام ننموده اند، پس از موافقت با درخواست انتقال يا ميهماني ، ابتدا براي ثبت نام اوليه و تعيين وضعيت تحصيلي خود به واحد مبداء مراجعه و سپس با مجوز صادره نسبت به انتقال يا ميهماني خود اقدام نمايند.

* امكان لغو انتقال واجدين شرايط ماده۱-۲ شيوه نامه نقل و انتقالات (بدو قبولي)پس از ثبت درخواست انتقال و تاييد مركز امور شاهد و ايثارگران و اداره كل امور دانشجويي سازمان مركزي ميسر نمي باشد.

* دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني در صورت داير بودن رشته وگرايش تحصيلي در ديگر واحدهاي دانشگاهي شهر تهران ، حتي الامكان از انتخاب واحد علوم و تحقيقات خودداري نمايند.

* امكان انتقال مجدد دانشجويان جامعه هدف الف (برابر ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)از طريق ماده۲آيين نامه امكانپذير نمي باشد. دانشجويان متقاضي انتقال مجدد مي توانند از ساير بندهاي آيين نامه نسبت به ثبت و پيگيري درخواست خود در سامانه منادا اقدام نمايند.

* دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي حتماً در انتخاب ماده ها و بندهاي آيين نامه(۱-۲،۲-۲و۳-۲)دقت نمايند. مسئوليت ثبت درخواست خارج از ماده ها و بندهاي آيين نامه متوجه دانشجو خواهد بود.

* از سپردن ثبت درخواست به افراد دیگرخودداری نمایید ودر زمان تاييد نهايي ثبت درخواست، نسبت به صحت و سقم اطلاعات خود اطمينان حاصل نموده و حتما پرينت ثبت نام با شماره پيگيري دريافت نمايند.

* درصورت هرگونه اشكال در فرايند ثبت نام در سامانه منادا متقاضيان مي توانند در همان سامانه منادا پيام خود را به مديريت سامانه ارسال نمايند و يا با شماره تماس۴۷۳۵۱۲۱۵-۰۲۱تماس حاصل نمايند.

نحوه پاسخگویی :  

* تلفن پاسخگویی حوزه آموزشي و دانشجويي مركز امور شاهد و ايثارگران۴۷۹۱۶۰۲۹ و۴۷۹۱۶۰۲۸– ۰۲۱

اعلام نتایج :

* اعلام نتایج انتقال یا میهماني دانشجويان متقاضي كه در زمان مقرر موفق به ثبت درخواست در سامانه منادا شده اند، از طریق مراجعه به همان سامانه قابل پيگيري ومشاهده می باشد .

یادآوری :  

* به درخواست هایي كه ۱-خارج از ضوابط باشند۲-مدارك ناقص ارسال كرده باشند۳- گواهي ايثارگري معتبر نباشد ۴-در سامانه اشتباه و يا جابجا ثبت نام كرده باشند۵-و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين مركز ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

دستور العمل تغییر رشته و گرایش

۱مشمولان :  

بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل:

* جانبازان۲۵% وبالاتر

* آزادگان

* همسر و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

۲ – تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته گرایش :

* زمانبندي ثبت درخواست:

* مشمولان يادشده از تاریخ ۲۵/۳/۹۹ لغایت ۳۱/۴/۹۹ از طریق مراجعه به سایت مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : esargaran.iau.ir، بخش دانلودها (آموزشی دانشجويي ) و دريافت فرم شماره ۴(تغيير رشته /گرايش) و یا فرم شماره ۵(تغيير رشته/گرايش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.

* شرايط و ضوابط:

* متقاضی باید مشمول ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.

* رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحاني باشد.

* متقاضيان تغيير رشته/گرايش در رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي بايد واجد شرايط مفاد فصل دهم آيين نامه آموزشي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي باشند كه عبارتند از:

۱-ادامه تحصیل دانشجو در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

۲- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس مفاد ماده ۱۶ آیین نامه تسهیلات آموزشی ضمیمه آیین نامه آموزشی وزارت بهداشت گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسي و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره  در مقطع دكتراي حرفه اي و يك دوم در مقطع كارشناسي الزامي مي باشد.

۳-نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .( این بند پس از داشتن سایر شرایط و اعلام به معاونت علوم پزشكي از طريق مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه استعلام می شود .)

۴-با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

۵-تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت پذیرد در غیر این صورت فقط از مقاطع بالاتر به مقاطع پایین تر با رعایت مقررات ذکر شده در بالا امکان پذیر است .

۶-دانشجو در طول تحصیل خود تنها برای یکبار می تواند تغییر رشته دهد .

۷-در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت ، در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. در صورت ثبت نام ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

* نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :

* متقاضیان تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۴ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی ۵-سند احراز هويت(فقط براي متقاضياني كه قبلا از امتياز انتقال استفاده نموده اند)

* متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۵ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی

* داشتن خلاصه وضعيت تحصيلي(گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي با داشتن معدل ترمي)كه به تاييد واحد دانشگاهي متقاضي رسيده باشد، الزامي است.

* تغيير رشته /گرايش در كليه دوره هاي بدون آزمون و نيز در دوره دكتراي تخصصي ممنوع مي باشد.

* دانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته/گرايش نبايد سابقه انتقال داشته باشند.

* ارسال فرم شماره ۴ و یا ۵ تكميل شده به همراه مدارک به نشاني ایمیل مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشاني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

* تماس با شماره ۰۲۱-۴۷۹۱۶۰۲۰ و اطلاع از دریافت پست الکترونیک

* درخواستهاي واصله به اين مركز درصورت احراز شرايط اعلام شده، به كميسيون موارد خاص آموزشي سازمان ارسال و پس از بررسي براساس شرط همطرازي(ماده۶۲قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)نسبت به صدور مجوز تغيير رشته/گرايش به واحد دانشگاهي اقدام خواهد شد.

نحوه پاسخگویی :  

* تلفن پاسخگویی حوزه آموزشي و دانشجويي مركز امور شاهد و ايثارگران ۴۷۹۱۶۰۲۹ و۴۷۹۱۶۰۲۸– ۰۲۱

* پاسخگویی به سئوالات و یا هرگونه مشکل با ارسال پیام از طریق سایت مركز امور شاهد و ایثارگران به نشانی : esargaran.iau.ir (قسمت ارتباط با ما) با ذکر شماره تماس متقاضی امکان پذیر خواهد بود .

اعلام نتایج :

* اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش پيش از شروع نيمسال تحصيلي جديد از طریق تماس تلفنی به متقاضیاني كه در زمان مقرر، برابر ضوابط و مقررات اعلام شده  نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند؛ اطلاع رسانی خواهد شد .

یادآوری :  

* به درخواست هایي كه ۱-خارج از ضوابط باشند۲-مدارك ناقص ارسال كرده باشند۳- گواهي ايثارگري معتبر نباشد ۴- و نيز پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين مركز ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم