سه شنبه, 08 فروردين 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

زمان برگزاري اردو شمال ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگران به شرح ذيل خواهد بود

1-       اول شهريور (بعدازظهر حركت از مشهد ) لغايت 5 شهريور ( صبح ورود به مشهد ) ويژه خواهران

2-       5 شهريور ( بعداز ظهر حركت از مشهد) لغايت 10 شهريور ( صبح ورود به مشهد ) ويژه برادران

مكان اردو : ساري

تذكر :

1 – در صورت به حد نصاب رسيدن دانشجويان متقاضي اردو برگزار مي گردد

2 – ثبت نام فقط ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشد و پذيرش همراه امكان پذير نمي باشد

       

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم