جمعه, 11 اسفند 1402

                                                                                 بسمه تعالي

                                قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

                                                               اردوي تابستان به مقصد شمال

ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه در نظر دارد اردوي تابستاني به مقصد شمال را در قالب دو اردوي مجزا ويژه خواهران و برادران برگزار نمايد

 دانشجويان گرامي شاهد و ايثارگر متقاضي شركت در اردو مي توانند با مراجعه به سايت امورشاهدو ايثارگران

 به آدرس setad .mshdiau.ac.ir   ثبت نام نمايند

زمان و مكان اردو متعاقبا اعلام مي گردد

حق مشاركت اردو 2/000/000 ريال به حساب   6104337985398419 به نام مهدي نيك پي واريز و شماره فيش ( ويا پيگيري) در هنگام ثبت نام قيد گردد

ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد   

حاضرين در سايت

ما 328 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم