جمعه, 31 فروردين 1403

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

از دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته) كه قصد همكاري با ستاد شاهد در قالب كانون ايثار را دارند دعوت بعمل مي ايد جهت ثبت نام اوليه ليست نامزدهاي كانون ايثار نسبت به ثبت نام در سايت ستاد شاهد و امور ايثارگران قسمت ( فرم ها) ثبت نام ها- ثبت نام نامزدهاي كانون ايثار تا تاريخ 16/اسفند/97  اقدام نمايند

ضمنا تاريخ برگزاري انتخابات اعضاي كانون ايثار 18/اسفند /97  خواهد بود  .

                                            ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  

حاضرين در سايت

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم