جمعه, 31 فروردين 1403

قابل توجه دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر

با توجه به حد نصاب نرسيدن اردوي فرهنگي تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر، اردو تفريحي دره خوش رو به هفته آينده موكول گرديد.

ضمنا دانشجوياني كه موفق به ثبت نام نشده اند ميتوانند جهت ثبت نام به سايت ستاد شاهد و امور ايثارگران قسمت ثبت نام فرم ها مراجعه نمايند.

ظرفيت محدود است ( 40 نفر ) و اولويت با دانشجوياني ميباشد كه زودتر ثبت نام نموده اند.

هزينه: رايگان

زمان اردوي خواهران: 22/09/97

زمان اردوي برادران: 23/09/97

ساعت حركت: 8 صبح الي 18

مكان حضور: دانشكده مهندسي، پاركينگ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم