یکشنبه, 10 مهر 1401

با حکم مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد  مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

طي حكمي از سوي آقای دکترحسین نصیرزاده مشاور رئیس و مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد به عنوان مدیر ستاد شاهد و امورایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد.

حاضرين در سايت

ما 190 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم