جمعه, 31 فروردين 1403

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده با موسسه زبان هاي خارجي تخت جمشيد شروع دوره هاي آموزشي زبان انگليسي و عربي نيمه دوم سال تحصيلي جاري طبق اطلاعيه پيوست از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد .

عنوان دوره ها

1 – دوره EPT              تعداد جلسه : 18

2 – دوره IELTS در 4 سطح از مقدماتي تا پيشرفته

3 – دوره مكالمه آسان زبان انگليسي 16 جلسه

4 – دوره مكالمه روان زبان عربي 16 جلسه

زمان ثبت نام :‌17/10/96 لغايت 30/10/96

با توجه به محدود بودن ظرفيت اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند

( ويژه خانواده هاي محترم و معزز شاهد )

برگزاري دومين دوره آمادگي آزمون هاي :

دوره كامل EPT : تعداد جلسات 18   مدت دوره : 2 ماه   هزينه دوره :‌80 هزار تومان   شروع دوره : اول بهمن   زمان ثبت نام : از 17 ديماه لغايت 30 ديماه   مكان برگزاري : آموزشگاه زبان هاي خارجي تخت جمشيد   نشاني : بلوار هفت تير – هفت تير 14 . شماره تماس آموزشگاه 2- 38942451 شماره همراه : 09369829775 شماره كارت بانكي آموزشگاه جهت انتقال كارت به كارت شهريه : 6104337877727949 بانك ملت . عليرضا منظري . ضمنا ارائه كارت شناسايي بنياد شهيد و يا معرفي نامه از ستاد شاهد دانشگاه آزاد و همچنين همراه داشتن فيش بانكي واريز شهريه به حساب فوق در زمان ثبت نام الزامي مي باشد .

دوره كامل IELTS : در 4 سطح از مقدماتي تا پيشرفته ( با آزمون تعيين سطح در وقت هاي مشخص شده = يكشنبه 17 ديماه و دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 ديماه ساعت 7 شب در مكان آموزشگاه ) تعداد جلسات سطح يك و دو به تفكيك هر كدام 16 جلسه و شهريه ثبت نام به ترتيب 120 و 140 هزار تومان مي باشد . سطح سه و چهار (‌پيشرفته ) هر كدام به ترتيب سه دوره و چهار دوره اي دوره 12 جلسه مي باشد و شهريه ثبت نام براي هر دروه به ترتيب سطح 120 و 140 هزار تومان مي باشد .. شروع دوره : اول بهمن   زمان ثبت نام : از 17 ديماه لغايت 30 ديماه   مكان برگزاري : آموزشگاه زبان هاي خارجي تخت جمشيد   نشاني : بلوار هفت تير – هفت تير 14 . شماره تماس آموزشگاه 2- 38942451 شماره همراه : 09369829775 شماره كارت بانكي آموزشگاه جهت انتقال كارت به كارت شهريه : 6104337877727949 بانك ملت . عليرضا منظري . ضمنا ارائه كارت شناسايي بنياد شهيد و يا معرفي نامه از ستاد شاهد دانشگاه آزاد و همچنين همراه داشتن فيش بانكي واريز شهريه به حساب فوق در زمان ثبت نام الزامي مي باشد .

دوره مكالمه آسان زبان انگليسي : ( با جديد ترين متد آموزشي ) شروع دوره : اول بهمن   تعداد جلسات : 16 جلسه مدت دوره : دو ماه هزينه دوره :‌80 هزار تومان بهمن   زمان ثبت نام : از 17 ديماه لغايت 30 ديماه   مكان برگزاري : آموزشگاه زبان هاي خارجي تخت جمشيد   نشاني : بلوار هفت تير – هفت تير 14 . شماره تماس آموزشگاه 2- 38942451 شماره همراه : 09369829775 شماره كارت بانكي آموزشگاه جهت انتقال كارت به كارت شهريه : 6104337877727949 بانك ملت . عليرضا منظري . ضمنا ارائه كارت شناسايي بنياد شهيد و يا معرفي نامه از ستاد شاهد دانشگاه آزاد و همچنين همراه داشتن فيش بانكي واريز شهريه به حساب فوق در زمان ثبت نام الزامي مي باشد .

دوره مكالمه زبان عربي :‌ تعداد جلسات : 16 جلسه مدت دوره : دو ماه هزينه دوره :‌90 هزار تومان بهمن   زمان ثبت نام : از 17 ديماه لغايت 30 ديماه   مكان برگزاري : آموزشگاه زبان هاي خارجي تخت جمشيد   نشاني : بلوار هفت تير – هفت تير 14 . شماره تماس آموزشگاه 2- 38942451 شماره همراه : 09369829775 شماره كارت بانكي آموزشگاه جهت انتقال كارت به كارت شهريه : 6104337877727949 بانك ملت . عليرضا منظري . ضمنا ارائه كارت شناسايي بنياد شهيد و يا معرفي نامه از ستاد شاهد دانشگاه آزاد و همچنين همراه داشتن فيش بانكي واريز شهريه به حساب فوق در زمان ثبت نام الزامي مي باشد .

داوطلباني كه به غير از خانواده محترم شاهد مي باشند و تمايل به شركت در دوره هاي فوق دارند لطفا جهت آگاهي بيشتر از مبلغ شهريه ثبت نام و اطلاع در مورد دوره هاي فوق با تلفن آموزشگاه تخت جمشيد 2- 38942451 به نشاني بلوار هفت تير – هفت تير 14 تماس حاصل فرمايند.

 

حاضرين در سايت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم