سه شنبه, 08 فروردين 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

با توجه سهميه يك سوم دانشجويان دانشكده كه جهت شركت در هشتمين همايش سالانه در نظر گرفته شده است اولويت با كساني است كه زودتر به رابط ستاد شاهد در دانشكده مراجعه و دعوت نامه را دريافت نمايند.

ستاد شاهد و امور ايثارگران 

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم