شنبه, 13 خرداد 1402

از دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر دعوت مي گردد

در اين مراسم با شكوه حضور بهم رسانند

شب شعر هواي عاشقانه با موضوع شهدا با حضور شاعران مطرح كشوري

برقعي – بيابانكي – قزه

زمان دوشنبه 4/ ارديبهشت ساعت 14/45

مكان آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي –جنب مزار شهدا –به همت حوزه بسيج دانشجويي و دفتر فرهنگ اسلامي معماري

كانون ايثارستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم