شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

اردوي يك روزه به مقصد پيست اسكي شيرباد دولت آباد چناران ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي گردد. دانشجويان علاقه مند مي توانند تا مورخ 95/12/2 ثبت نام نمايند

شرايط ثبت نام :

1 – برداشتن وسايل و لباس مناسب زمستاني

2 – همراهي و هماهنگ بودن با مسئولين اردو

3 – شركت فعال در برنامه هاي فرهنگي   

4– با توجه به محدوديت  تعدادشركت كنندگان در اردو الويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند

5 – در صورت ثبت نام كساني كه واجد شرايط فوق نباشند از ليست حذف خواهند شد

6 – پرداخت مبلغ 100/000 ريال حق مشاركت اردو  هنگام ثبت نام

7 – هزينه هاي استفاده از وسايل پيست اسكي بعهده خود دانشجو مي باشد

زمان اردو:

پنج شنبه  1395/12/05ويژه خواهران ( در صورت مساعد بودن وضعيت هوا)

جمعه 1395/12/06ويژه برادران ( در صورت مساعد بودن وضعيت هوا)

ساعت حركت اتوبوسها 7 صبح از پاركينگ دانشگاه

ثبت نام: دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران – مجتمع فرهنگي – جنب مزار شهداي گمنام – طبقه دوم

شماره تماس 36615688

ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم