شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر " خواهران و برادران"

با توجه به برگزاري كلاسهاي تقويت بنيه علمي از كليه دانشجويان تقاضا مي شود يك نفر از خواهران ويژه دانشجويان خواهر و برادران ويژه دانشجويان برادر را به عنوان نماينده رشته تحصيلي جهت هماهنگي در برگزاري كلاسهاي فوق با مشاركت 50% سهم دانشجو به ستاد شاهد و ايثارگران معرفي نماييد.

                                                                                                   يعقوبعلي عابديني نژاد

مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران

                                                                                  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد      

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم