شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشجويان عزيزي كه تمايل دارند در كارگاه هاي پايان نامه نويسي شركت نمايند مي توانند از تاريخ 05/ابان/95 لغايت 20/ابان/95 جهت ثبت نام با پرداخت مبلغ ( دويست هزارريال) 200/000 ريال به رابطين ستاد شاهد و ايثارگران در تمام دانشكده ها مراجعه نمايند

1-    دانشكده پزشكي سركار خانم طاحونه يان گروه مامايي

2-   علوم پايه سركار خانم معتمدي خدمات كامپيوتري

3-  پيراپزشكي سركار خانم سليماني دفتر رياست

4-   علوم پايه الهيه و سما آقاي حسين كريمي آموزش

5-   حقوق و علوم سياسي و زبانهاي خارجه آقاي سليماتي  اموزش

6-   مجتمع علوم انساني آقاي احمدزاده آموزش

7-  فني و مهندسي آقاي غلامي دفتر رياست

8-  تربيت بدني آقاي ثانيان فوق برنامه

9-   معماري آقاي صانعي آموزش

                                                                    يعقوبعلي عابديني نژاد         

                                                               مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران

                                                            دانشگاه آزاد اسلامي مشهد      

حاضرين در سايت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم