شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشجويان شاهد و ايثارگر ورودي 95-96 كه مشمول ماده 62 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشند

مي توانندبراي انتقال از نيمسال اول 96-95 اقدام نمايند

شايان ذكر است ثبت درخواست در سايت از تاريخ 27/ شهريور /95 لغايت 1/مهر/95 انجام خواهد شد عزيزان شاهد و ايثارگر به سايث

ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس esargaran.iau.ir مراجعه و فرم ثبت نام را كامل نمايند. 

عابديني نژاد 

مدير ستاد شاهد و امور ايثارگران 

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم