شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر ي كه در كارگاه هاي ستاد شاهد و امور ايثارگران ثبت نام نموده اند مي رساند

تاريخ شروع كار گاه ها ازروزشنبه مورخ 16/مرداد/95 ساعت 16 الي 18كلاس 212 مجتمع علوم انساني بشرح ذيل برگزار مي گردد

1 – كارگاه مقاله و پايان نامه نويسي روزهاي شنبه و يكشنبه توسط دكتر رضايي فر

2 – كارگاه زبان روزهاي دوشنبه و چهارشنبه توسط دكتر صداقتي

3 – كارگاه كامپيوتر روزهاي سه شنبه و پنج شنبه توسط دكتر فرقاني

ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم