جمعه, 31 فروردين 1403

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اردوي تابستاني فرهنگي و تفريحي به مقصد شمال

ويژه خواهران و برادران به مدت پنج روز در مرداد ماه براي هر دوره برگزار مي نمايد

شرايط ثبت نام

1 – دانشجويان داراي معدل كل 15 به بالا براي كليه مقاطع با ارائه آخرين كارنامه ترمي

2 – پرداخت حق المشاركت اردو به مبلغ 1000000 ريال (يك ميليون ريال) سهم دانشجو و2000000 ريال (دو ميليون ريال) سهم دانشگاه

3 – رعايت كامل شئونات اسلامي و پوشش ( مانتو و مقنعه سورمه اي و مشكي ) ويژه دانشجويان خواهر الزامي است

4 – همراه و همگام بودن با مسئولين اردو و شركت در برنامه هاي اردو در طول سفر

5 – شركت فعال در اجراي برنامه هاي فرهنگي اردو

6 – نياوردن همراه حتي فرزند براي دانشجويان متاهل

7 – در صورت ثبت نام و تشكيل اردو در صورت انصراف وجه گرفته شده مسترد نخواهد شد و در صورت كنسل شدن اردو وجه برگشت داده خواهد شد

8 – ارائه كارت دانشجويي و كارت ايثارگري هنگام ثبت نام و در طول سفرالزامي است

9 – الويت با دانشجوياني است كه در اردو شمال ستاد شاهد و امور ايثارگران شركت نكرده اند 

زمان اردو : 95/5/15 لغايت 95/5/30

زمان ثبت نام : از تاريخ 95/4/1 لغايت 95/4/20

با توجه به محدود بودن ظرفيت اردو الويت با كساني است كه زودتر ثبت نام و سهم مشاركت را پرداخت نموده باشند

مكان ثبت نام : دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران واقع در مجتمع فرهنگي جنب مقبره شهداي گمنام طبقه دوم ستاد شاهد و امور ايثارگران از ساعت 8 الي 15 شماره تماس 36615688

لازم به ذكر است هر كدام از اردوهاي پيشنهادي به حد نصاب برسد بقيه كنسل خواهد شد.

مديريت ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم