جمعه, 31 فروردين 1403

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

اردوي تابستاني فرهنگي و تفريحي به مقصد شيراز

ويژه خواهران و برادران به مدت پنج روز در مرداد ماه براي هر دوره برگزار مي نمايد 

شرايط ثبت نام

1- دانشجويان داراي معدل 16 به بالا براي كليه مقاطع با ارائه اخرين كارنامه ترمي

2 - پرداخت حق المشاركت اردو به مبلغ 150000 ريال سهم دانشجو و 250000 ريال سهم دانشگاه

3 - رعايت كامل شئونات اسلامي و پوشش (مانتو و مقنعه سورمه اي و مشكي) ويژه دانشجويان خواهر الزامي است

4 - همراه و همگام بودن با مسئولين اردو و شركت در برنامه هاي اردو در طول سفر

5 - شركت فعال در اجراي برنامه هاي فرهنگي اردو

6 - نياوردن همراه حتي فرزند براي دانشجويان متاهل

7 - در صورت ثبت نام و تشكيل اردو در صورت انصراف وجه گرفته شده مسترد نخواهد شد و در صورت كنسل شدن اردو وجه برگشت داده خواهد شد

8 - ارائه كارت دانشجويي و كارت ايثارگري هنگام ثبت نام و در طول سفر الزامي است

9 - الويت با كساني است كه در اردو شمال ستاد شاهد و امور ايثارگران شركت نكرده اند

زمان اردومتعاقبا اعلام خواهد شد

زمان ثبت نام از تاريخ 1 /تير /95 لغايت 20/تير/95 

با توجه به محدود بودن ظرفيت اردو الويت با كساني است كه زودتر ثبت نام و سهم مشاركت را پرداخت نموده باشند

مكان ثبت نام دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران واقع در مجتمع فرهنگي جنب مقبره شهداي گمنام طبقه دوم ستاد شاهد و امور ايثارگران

از ساعت 8 الي 15 شماره تماس 36615688 

مديريت ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم